Niemieckie sprzęgła

Sprzęgła od niemieckich producentów - Binder Magnete, Dessau, Ortlinghaus, Stromag, ZF Friedrichshafen AG

82 002... - Binder Magnete

Do pracy na sucho i w oleju.

82 002... - img1 82 002... - img2

82 003... - Binder Magnete

Do pracy na sucho i w oleju.

82 003... - img1 82 003... - img2

84 013... - Binder Magnete

Do pracy na sucho i w oleju.

84 013... - img1 84 013... - img2

84 033... - Binder Magnete

Do pracy na sucho i w oleju.

84 033... - img1 84 033... - img2

84 053... - Binder Magnete

Do pracy na sucho i w oleju.

84 053... - img1 84 053... - img2

3KL... - Dessau

Pracują na sucho i oleju w zależności od zastosowanych tarcz sprzęgłowych.

3KL... - img1 3KL... - img2 3KL... - img3

4KL... - Dessau

Pracują na sucho i oleju w zależności od zastosowanych tarcz sprzęgłowych.

4KL... - img1 4KL... - img2 4KL... - img3

KL... - Dessau

Pracują na sucho i oleju w zależności od zastosowanych tarcz sprzęgłowych.

KL... - img1 KL... - img2 KL... - img3

KLDO... - Dessau

Sprzęgło elektromagnetyczne KLDO jest przeznaczony do zdalnego automatycznego sterowania napędów obrabiarek i innych maszyn.

KLDO... - img1 KLDO... - img2 KLDO... - img3

KLDX... - Dessau

Sprzęgło elektromagnetyczne KLDX jest przeznaczony do zdalnego automatycznego sterowania napędów obrabiarek i innych maszyn.

KLDX... - img1 KLDX... - img2 KLDX... - img3

84 053... - Ortlinghaus

Sprzęgła elektromagnetyczne, pneumatyczne, mechaniczne.

EDE... - Stromag

Sprzęgło do pracy na sucho i w oleju.

EDZ... - Stromag

Sprzęgło do pracy na sucho i w oleju.

EKE... - Stromag

Sprzęgło do pracy w oleju.

EKZ... - Stromag

Sprzęgło do pracy na sucho i w oleju.

EK-ER... - ZF Friedrichshafen AG

Do pracy w oleju.

EK-ER... - img1 EK-ER... - img2

EK... - ZF Friedrichshafen AG

Do pracy w oleju. Sprzęgło elektromagnetyczne EK jest przeznaczony do zdalnego automatycznego sterowania napędów obrabiarek i innych maszyn.

EK... - img1 EK... - img2

EKD... - ZF Friedrichshafen AG

Do pracy na sucho i w oleju.

EKD... - img1 EKD... - img2

EKR... - ZF Friedrichshafen AG

Sprzęgło elektromagnetyczne EKR jest przeznaczony do zdalnego automatycznego sterowania napędów obrabiarek i innych maszyn.

EKR... - img1 EKR... - img2