Od 1947r. firma RAFAEL CASANOVA S.A. produkuje, na podstawie własnych opracowań konstrukcyjnych i technologii maszyny do cięcia, zginania, formowania blachy i płyt stalowych:
 • hydrauliczne giętarki krawędziowe
 • hydrauliczne nożyce gilotynowe
 • łamacze profili
 • zwijarki do blachy trzy i czterorolkowe
 • giętarki do profili
 • wysoko wydajne zwijarki do tulei

Firma eksportuje produkty do wielu krajów na całym świecie, w których jest reprezenowana przez swoich przedstawicieli.

Wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma FIMBES WAWRZYCKI I SYN ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów.

Firma RAFAEL CASANOVA S.A. wykorzystując najnowsze osiągnięcia stała się przodującym producentem maszyn do obróbki metalu. Wysoka jakość, wytrzymałość i niezawodność jej produktów jest również wynikiem korzystania z systemu opartego na ciągłym sprawdzaniu jakości, począwszy od przyjęcia materiału wejściowego poprzez testy i badania maszyn w trakcie procesu produkcyjnego. Obecnie firma kończy proces wdrażania systemu ISO9001.

Firma RAFAEL CASANOVA S.A. zajmuje prestiżową pozycję na rynku oferując szeroki asortyment maszyn, który łączy doskonałe charakterystyki i jakość z konkurencyjną ceną.

Profesjonalizm Firmy został nagrodzony: Golden Medal To The Exports In 1988, Companies International Master To The Image and Prestige And Expansion In 1991, Exporter Merit Award In 1995.

Wszystkie te nagrody zostały przyznane przez renomowane instytucje i czasopisma techniczne zajmujące się jakością produkcji. Firma RAFAEL CASANOVA S.A. otrzymała wiele nominacji w dziedzinie marketingu, konstrukcji i technologii.
 

SPRZEDAŻ OBRABIAREK CASANOVA


HYDRAULICZNA GIĘTARKA KRAWĘDZIOWA
Typ XC/XNC/XCE
Wielkość 01 - 36
Grubość giętej blachy 0,5 - 30 mm
Długość gięcia 2100-7100 mm
Nacisk 50 - 1000 ton
Skok 130 - 330 mm


HYDRAULICZNE NOŻYCE GILOTYNOWE
Typ VC z CNC i bez
VCE z CN - CNC - Laser
Wielkość 01 - 28
Grubość ciętej blachy  2,5 - 24 mm
Długość cięcia  2100-6100 mm

GILOTYNA DO PROFILI
Typ  AC
Wielkość 01 - 03
średnica wałka 40 - 55 mm
Kwadrat 35x35 - 50x50 mm
Kątownik równoramienny 100x100x10 mm  150x150x16 mm
Max. wielkość otworu przebijanego/grubość blachy o 30/12 mm
o 40/18 mm

ZWIJARKA DO BLACHY-TRZY I CZTEROROLKOWA

Typ PCV i QCV
Wielkość 01 - 66
Wielkość zwijanej blachy 4 - 125 mm
Długość zwijanej blachy 2050 - 6060 mm
Max. średnica walca 800 mm

GIĘTARKA DO PROFILI
Typ  FC/01 - FC/08
Przekrój giętego profilu 12 cm2 - 500 cm2
Nacisk rolek formujących 12 - 300 ton
Nacisk rolek prowadzących 4 - 60 ton
Prędkość gięcia profilu  2 - 6 m/min

Since 1947, RAFAEL CASANOVA S.A. has been manufacturing, according to its own design and technology, machines for cutting, bending and folding plate i.e.:

 • press brakes
 • guillotine shears
 • combined punching-shearing machines
 • 3 and 4-roll bending cylinders
 • profile bending machine

The company exports its products to many countries all over world, where it si represented by exclusive distributors. The exclusive distributor for Poland is FIMBES WAWRZYCKI I SYN based in Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 7.

RAFAEL CASANOVA S.A. making use of the most up-to-date technologies has become a leading manufacturer of metalworking machinery. The high quality, durability and realibility of its products result also from the use of production system based on total quality which involves continous tests, examinatins and revisions at all production stages starting with the arrival of base raw material. At present, the company is completing the process of implantation of ISO 9001.

RAFAEL CASANOVA S.A.
occupies a prestigious position on the market offering a wide range of machines which combine excellent characteristics and quality of products it offers has been repeatedly awarded by renowed institutions and technical publications. Among the latest award MERIT EXPORTER of 1995.