O firmie

Firma nasza została założona w 1988r. jako spółka j.v. z udziałem państwowego kapitału polskiego reprezentowanego przez: FUM-PONAR - OSTRZESZÓW, METALEXPORT - Warszawa, PONAR BIPRON - WARSZAWA i rosyjskiego reprezentowanego przez: STANKOIMPORT - Moskwa i ENMIS - Moskwa. Po przekształceniu własnościowym stała się polską firmą prywatną przyjmując nazwę :

"FIMBES WAWRZYCKI I SYN"

Dostarczamy obrabiarki i części zamienne do wszystkich ich rodzajów i typów


Our firm was set up in 1988 as a j.v. limited company with a share of the Polish state capital represented by FUM-PONAR Ostrzeszów, METALEXPORT Ltd. Warszawa, PONAR-BIPRON Warszawa and Russian capital represented by STANKOIMPORT - Moskwa, ENIMS - Moskwa.

After property restructuring it became a Polish private firm named FIMBES WAWRZYCKI I SYN.

FIMBES constructs and produces the multiple discs, plate, special steering electromagnetically, hydraulically, pneumatically clutches for machine tools and other machines in which they are used.

Taking advantage of our expierience in construction and production of clutches we are able to make a choice of clutches or their substitutional products adequate for machine tools produced or used by you.

As a successor of FUM-PONAR Ostrzeszów, a manufacturer of electromagnetical clutches for Polish (produced since 1965) and Russian (produced since 1970) machine tools, FIMBES offers a full range of clutches essential for proper work machine.

We hope you will find our offer interesting.


Jesteśmy wyłącznym w Polsce dystrybutorem maszyn i urządzeń firm: